Het bezoeken en bekijken van deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze site te bezoeken, te bekijken en eventueel te gebruiken, accepteert u de voorwaarden voor gebruik, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Smilde Foods BV en bij haar leveranciers en partners. De merknamen Abee, Bebo, Fano, Romi, Topper, Novarin, Smilde Foods en Food Concepts op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van de site (waaronder tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders aangeven niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Smilde Foods BV. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan, zonder toestemming van Smilde Foods BV, de informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Wijzigingen op de inhoud van de site door derden zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Smilde Foods BV nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Smilde Foods BV slecht verdraagt met de naam en reputatie van Smilde Foods BV, haar diensten en producten of de inhoud van haar website. Gebruikersinformatie De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Smilde Foods BV om een beeld te krijgen van de wijze waarop de website wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden. Door informatie aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat Smilde Foods BV deze informatie mag gebruiken en staat u ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy statement.