Onze visie op Duurzaam Ondernemen

“Royal Smilde stelt sinds generaties continuïteit en kwaliteit voorop en is zich bewust van de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten op mens, dier, milieu en bedrijfsvoering. De directie van het familiebedrijf neemt, met één gemeenschappelijk duurzaamheidsbeleid voor alle onderdelen van het bedrijf, zijn verantwoordelijkheid in het belang van huidige en toekomstige generaties.” R.M. Prince (Algemeen directeur)

Het duurzaamheidsbeleid is gebouwd op zeven strategische pijlers:

  1. Duurzame product- en verpakkingsconcepten
  2. Milieuvriendelijk fabricage- en logistiek proces
  3. Betrokkenheid van alle medewerkers
  4. Ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van alle medewerkers
  5. Respect voor belangen van alle belanghebbenden
  6. Respect voor mensenrechten
  7. Betrokkenheid bij de samenleving


Lees hier het Royal Smilde mvo-verslag 2014.